Monday, June 2, 2008

တစ္ကမၻာ ရဲ့ ေနထြက္ရက္ ၊ နဲ႔ သူရိယသိဒၶႏၲ က်မ္း

ကပ္ကမၻာ တစ္ခုလံုး ရဲ့ စုစုေပါင္း ေနထြက္ရက္ ဟာ ၁၅၇၇၉၁၇၈၂၈ လို႔ သူရိယသိဒၶႏၲ က်မ္းက ဆိုပါတယ္။ ကပ္ကမၻာ တစ္ခုလံုးရ့ဲ ေနမင္း ပတ္တဲ့ အပတ္ေရ ဟာ ၄၃၂၀၀၀၀ ရွိျပန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္တာ ေနထြက္ရက္ေပါင္းဟာ ၂၅၇၇၉၁၇၈၂၈ / ၄၃၂၀၀၀၀=၃၆၅.၂၅၈၇၅၆၅ ရွိတယ္ လို႔ က်မ္းက ဆိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တစ္ခုေျပာခ်င္တာက သူရိယသိဒၶႏၲ က်မ္း က ၁၅၇၇၉၁၇၈၂၈ လို႔ ဆိုတာကို ျမန္မာေတြ လက္ခံသံုးစြဲတာ မင္းတုန္းမင္း လက္ထက္မွ ျဖစ္ၿပီး အရင္ က ေတာ့ မကာရႏၲ ဆိုတဲ့ တြက္ကိန္းနဲ႔ တြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္...။ သူက ၁၅၇၇၉၁၇၈၀၀ လို႔ ဆိုတဲ့ အတြက္ သူရိယသိဒၶႏၲ က်မ္း နဲ႔ ၂၈ ရက္ တိတိကြာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကမၻာ လံုးမွ ၂၈ ရက္တာ ကြာျခားတာပါ။ တစ္ခုထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ယေန႔ ေခတ္ လက္ခံထားၾကတဲ့ တစ္ႏွစ္ တာ ရက္ေပါင္း ၃၆၅.၂၄၂၁၉၈၈၅ ဆိုတာနဲ႔ သိပ္မကြာ တာပါ။ သူရိယသိဒၶႏၲ က်မ္း ကို ဘီစီ ၅၀၀ ေႏွာင္းပိုင္း ကတည္းကေပၚခဲ့တာ လို႔ တြက္ဆ ေနၾကတာလည္း ထူးျခားခ်က္တစ္ခုပါပဲ....

No comments: